ทำเนียบสมาชิกบริษัท

ทำเนียบ

สมาชิกตัวแทน นายหน้า ผู้ค้าที่เป็นสมาชิกบริษัท

(เพื่อนำสแกนบัตรสมาชิกเข้าสู่ทำเนียบ)


ตัวแทนระดับตำบล

1640230853624

ตัวแทนระดับอำเภอ

user

ตัวแทนระดับจังหวัด

1640235295827

ตัวแทนระดับเขต

บัตรสมาชิก นายธีระเดช ทองดี ลงวันที่ ๕ ธันว

นายหน้าระดับตำบล

user

นายหน้าระดับอำเภอ

user

นายหน้าระดับจังหวัด

user

นายหน้าระดับเขต

user

ลูกทีมตัวแทนระดับตำบล

user

ลูกทีมตัวแทนระดับอำเภอ

user

ลูกทีมตัวแทนระดับจังหวัด

1642736520158

ลูกทีมตัวแทนระดับเขต

user

ผู้ค้า พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ผู้ขายเจ้าของล็อตเตอรี่ที่เป็นสมาชิกบริษัท

1642818347110
1648354813726
1642820363238
1650262950679
1644371604462
1650262875076
1648354696556

หมายเหตุ

เนื้อหา รูปแบบ ข้อความ พร้อมทั้ง รูปแบบคำสั่ง ถือว่า เป็นการอันมีลิขสิทธิ์ บุคคลใด จะทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเลียนแบบเช่นว่านั้นข้างต้น ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท ปรึกษาคดีฟรี จำกัด ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีทั้งคดีเพ่ง อาญา และลิขสิทธิ์จนถึงที่สุด

บริษัทฯ ไม่ได้รับซื้อล็อตเตอรี่เอง แล้วนำมาขายทอด-ไม่ได้ขาย-ไม่ได้รับฝากขาย-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่เงา-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่ผี-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่วน-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่นาย-ไม่มีล็อตเตอรี่ชุด-ไม่ได้รับจอง หรือ จองล็อตเตอรี่ข้ามงวดแต่อย่างใด

(มีต้นฉบับล็อตเตอรี่จริงทุกฉบับ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม)...มีการนำล็อตเตอรี่ สแกนโหลดลงเข้าสูระบบบริษัทแทบทุกวัน เวลา สถานที่ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

ราคาล็อตเตอรี่ไม่เกิน 80 บาท และไม่เกินราคาที่กฎหมายกำหนด..

และที่สำคัญบริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ขาย และ ไม่ใช่เจ้าของล็อตเตอรี่

(ผู้ค้า พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ผู้ขาย ซึ่งเป็นเจ้าของล็อตเตอรี่เท่านั้น เป็นผู้กำหนดและทำการขายด้วยตนเอง)