วิธีการฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขาล็อตเตอรี่ที่ซื้อเข้าระบบฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขา ความรักษาปลอดภัยบริษัท

วิธีการฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขาล็อตเตอรี่ที่ซื้อ
เข้าระบบฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขา ความรักษาปลอดภัยบริษัท

 1. เมื่อระบบแจ้ง และส่งข้อความว่า “ถือว่าเป็นการซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์แล้ว”
 2. ระบบจะสอบถามไปยังผู้ซื้อว่า “ผู้ซื้อประสงค์จะฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขาล็อตเตอรี่ที่ซื้อ เข้าระบบฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขา ความรักษาปลอดภัยบริษัท หรือ ประสงค์จะให้จัดส่งล็อตเตอรี่ที่ซื้อไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อ ”
 3. หากผู้ซื้อประสงค์จะฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขาล็อตเตอรี่ตามข้อ 2. บริษัทจะนำใบล็อตเตอรี่ดังกล่าวเข้าระบบฝาก จัดเก็บ รักษา และอารักขา ความรักษาปลอดภัยบริษัท และจัดเก็บให้เพียง 30 วัน หลังจากผ่านพ้นงวดล็อตเตอรี่ดังกล่าวแล้ว
 4. หรือ ประสงค์จะให้จัดส่งล็อตเตอรี่ที่ซื้อไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อ ตามข้อ 2. ระบบจัดส่งข้อความแจ้งแก่ผู้ซื้อว่า “ให้ชำระค่าบริการจัดส่งเหมาแก่ผู้ซื้อ ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 096-2-54733-8 น.ส.วรรฤดี รักปาน หรือ พร้อมเพย์ 083 739 5555 หรือ แสกนคิวอาร์โค๊ต 

 5. ระบบจัดส่งข้อความว่า “การชำระค่าบริการจัดส่ง สำเร็จ-สมบูรณ์แล้ว” ถือว่าเป็นการชำระค่าบริการจัดส่งสำเร็จบริบูรณ์แล้ว

 6. ระบบจะส่งข้อความว่า “บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ในรอบจัดส่งพรุ่งนี้ และจะจัดส่งสลีบให้แก่ท่านผู้ซื้อทราบวันถัดไป”

 7. เมื่อไปจัดการจัดส่งล็อตเตอรี่แล้ว ให้นำถ่ายเข้าระบบและจัดส่งไปยังไลน์ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการจัดส่ง ที่หน้ารูปแบบแพลตฟอร์มเราได้เลย


  ง่าย สะดวก สบาย ทันใจ รวดเร็ว ปลอดภัยในระบบ กับ ลอตเตอรี่น้องไบร์ท

  โดย บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จำกัด

  โทร.056 720 021 ไลน์ 083 739 5555

   

 

 

หมายเหตุ

เนื้อหา รูปแบบ ข้อความ พร้อมทั้ง รูปแบบคำสั่ง ถือว่า เป็นการอันมีลิขสิทธิ์ บุคคลใด จะทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเลียนแบบเช่นว่านั้นข้างต้น ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท ปรึกษาคดีฟรี จำกัด ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีทั้งคดีเพ่ง อาญา และลิขสิทธิ์จนถึงที่สุด

บริษัทฯ ไม่ได้รับซื้อล็อตเตอรี่เอง แล้วนำมาขายทอด-ไม่ได้ขาย-ไม่ได้รับฝากขาย-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่เงา-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่ผี-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่วน-ไม่ใช่ล็อตเตอรี่นาย-ไม่มีล็อตเตอรี่ชุด-ไม่ได้รับจอง หรือ จองล็อตเตอรี่ข้ามงวดแต่อย่างใด

(มีต้นฉบับล็อตเตอรี่จริงทุกฉบับ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม)...มีการนำล็อตเตอรี่ สแกนโหลดลงเข้าสูระบบบริษัทแทบทุกวัน เวลา สถานที่ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

ราคาล็อตเตอรี่ไม่เกิน 80 บาท และไม่เกินราคาที่กฎหมายกำหนด..

และที่สำคัญบริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ขาย และ ไม่ใช่เจ้าของล็อตเตอรี่

(ผู้ค้า พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ผู้ขาย ซึ่งเป็นเจ้าของล็อตเตอรี่เท่านั้น เป็นผู้กำหนดและทำการขายด้วยตนเอง)